Document Type:
Book
Author/editor:
Johannes Leger
 
Standard: [Léger, Jean ]
Title:
Gedenck-schrift aengaende de Voor-vallen der Evangelische kercken vande Valleyen van Piemont; anders Waldensen. Verdeelt in twee boecken, Van welcke ’t Eerste on-wederstrevelick bewijst, welcke t’allen tijden hare Kercktucht en wel voornamelick hare Leere geweest zy, en hoese deselve van doe af, datse Godt uyt de duysternisse des Heydendoms getrocken heeft, tot nu toe sonder eenighe tusschen-poos of nootsaecklickheyt van Her-stellingh by soo groote suyverheyt hebben bewaert. En 't Andere in 't gemeyn verhaelt al de merckelickste Vervolgingen, diese vervolgens geleden hebben in die beyde staende te houden, bysonderlick sint den Gewetens-dwangh over de Christenen begonnen heeft zijn dwing-landy t'oeffenen tot den Jare 1664. / Door Johannes Leger, Bed. des W. en Opsiender der Gemeynten vande Valleyen ende naer veel hevige Vervolgingen beroepen inde Waldesche kerck van Leyden. Uytt’et Frans vertaelt door M. Oe. S.T.S. Alles ver-rijckt met fijne Plaeten.
Gedenkschrift aangaande de voorvallen van de Evangelische kerken van de valleien van Piemont; anders Waldensen ...
Date of Publication:
1670
Physical description/Number of edition:
In -f°
Place of Publication:
Tot Leyden

Standard : [Leiden]

Publisher/Printer name:
Jan le Carpentier

Standard: [Le Carpentier, Jean]

Pages:
[46] + 371 et [12] p.
Annexes:
Carta geografica delle Valli: "Valerivs Crassvs 1668, J. Somer sculps."
Number of illustrations:
Contiene le stesse immagini del primo volume del originale in lingua francese.
Holdings Information:
Ötisheim-Schönenberg: Henri-Arnaud-Haus
Subjects:
Waldenses - Apologetics - 1600-1700
Waldenses - History - Origins - Historiography - 1600-1700
Waldensian manuscripts - Middle Ages
Waldensian Valleys - Geographical maps - 1640 (1668)

Table of contents:

Traduzione olandese del "premier livre"  di Jean Léger, Histoire generale des Eglises evangeliques, Leyde 1669.

Contiene inoltre:

Oeveringius:  Dedica a Dirk s'Gravesande, Hendrik Copes e Willem Copes (pp.[I-VI])

A. Duircant: Congratulatio metrica ad ... Matthiam Oevering. (p. [VII]);

Abraham vande Graag: Ad eundum [id es: Oeveringium] (p. [VIII]);

Nader berigt aan den Leser (p. [XXXXVI]).

Alla fine del volume: Misdruxels te verbeteren (p. [12]).

Summary/Notes:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953), n° 68. Du Rieu, Essai, n. 73.

La traduzione del "deuxième livre" non è apparsa.

Il traduttore fu probabilmente Matthias Oeveringius Sacrae Theologiae Studiosus, inscritto nel Alba studiosorum di Leida il  30 dicembre 1667. Risulta dalla sua dedica che era nato a 's-Hertogenbosch.