Corrections and modifications

I like to give you an indication to this item:

Title:
Copye van een brief, geschreven naer Middelburgh uyt Leyden, &c. Mitsgaders ?t kort verhael van de vredehandelinge, gedaen tot Thurin tusschen den Hertogh van Savoye, en de Gereformeerde van de Valeyen van Piemont, in ?t jaar 1664./ Overgestelt door Monsr. Leger tegenwoordigh beroepen predikant binnen Leyden uyt het Italiaens in ?t Fransch, ende van de Fransche tale in de Nederduitsche door D. J. A.
s.n.
Proposal for correction or modification:

Name:
Email: