Corrections and modifications

I like to give you an indication to this item:

Title:
Vervolch van het Waerachtich Verhael, Inhoudende een pertinente wederleggingh vande Lasteringen van den Marquis van Pianesse, tegens de Gereformeerde vande Valeyen van Piemont, aen-ghebracht door synen brief, gheaddresseert aen de Gemeenten van Angrogne, Boby, Villars ende Roras. Met een Verhael van 't gene na de moort is ghepasseert, ende de redenen waerom de Gereformeerde gedwongen zijn geweest, de Wapenen by de handt te nemen. Waer by noch is ghevoecht Een korte belydenisse des Geloofs, vande Gereformeerde Kerkcken inde Valeyen van Piemont. Uyt de Fransche Tale over-gheset.
[Antoine Léger]
Proposal for correction or modification:

Name:
Email: