Gattung:
Buch
Autor/Herausgeber:
Adrianus Haemstedius ; Dr. A. Kuiper ; J.H. Landwehr
 
Normierte Form: Haemstede, Adriaen Cornelisz van [Haamstede, Adriaan van][Adriaen Cornelisz van Haemstede][Adriaan van Haamstede] Kuyper, Abraham [Kuiper, Abraham][Abraham Kuyper] Landwehr, Johan Herman [Johan Herman Landwehr]
Titel:
Historie der martelaren, Die, om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben, van Christus onzen zalighmaker af tot het jaar 1655/ niet alleen in de Nederlanden/ maar oock in Franckrijck/ Engeland/ Schotland/ Spanje/ Italie/ Duitschland/ Amerika en andere Landen/ benevens vele van hunne Brieven en Belijdenissen; den Moord te Parijs/ en in Valtellina/ de ongehoorde Wreedheidt in Ierland/ den verschrikkelijken Moord op de Waldenzen in Piemont/ en andere vervolgingen der Geloovigen voorafgegaan door de vermaninge van Adrianus Haemstedius onveranderd naar de editie van 1671, welke eenige jaren geleden opnieuw werd uitgegeven met een woord ter inleiding van Dr. A. Kuiper. Opnieuw nauwkeurig naghezien en overgebracht in de thans gebruikelijke spelling door J. H. Landwehr Predikant bij de gereformeerde Kerk van Rotterdam. Versierd met meer dan 130 Platen naar de oorspronkekijke Kopergravuren

Normierte Form:

Erscheinungsjahr:
[1911]
Erscheinungsort:
Rotterdam

Normierte Form: Rotterdam [Roterodami]

Verlag/Drucker:
D. Bolle

Normierte Form: Bolle, D. [D. Bolle]

Seiten:
XIX, 1115 p.
Anzahl der Abbildungen:
ca. 130 ill.
Format:
32 cm
Besitznachweis:
Biblioteca SSV - Torre Pellice
Schlagwörter:
Inquisition - Kalabrien - 1561
Protestantismus - Märtyrerbücher - 1600-1700
Waldenser - Gesetzgebung - Piemont - 1655
Waldenser - Glaubensbekenntnis - 1655
Waldenser - Verfolgungen - Piemont - 1655 - Ikonographie

Inhaltsverzeichnis:

Sui valdesi: Persecuzioni di Lione anni 1160-1183 (p. 58-59); Martinus Gonin anno 1535 (p.167-170) Persecuzioni di Merindol e Cabrières (p. 198-202); Giovanni Luigi Paschale (716-717) con una immagine; Persecuzione dei valdesi in Calabria (p.742-745); Verhaal van het verschrikkelijk bloedbad in het jaar 1655 onder de gemeenten in Piemont, en van hetgeen er verder plaats tot den vrede (Jaar 1655) p. 1074-1103)

Contiene un "Register der Martelaren, in dit Boek vermeld (pp.1105-1115)

Zusammenfassung/Kommentar:

Prima edizione; [Haemstede], Historie der Martelaren, 1657.

Reedizione di [Haemstede], Geschiedenis der Martelaren ....,  Vooraf gaat een Woord ter Inleiding van D.A. Kuyper. Doesburg, J.C. van Schenk Brill, 1883. [prent, XXIV, 2]) 976 p.

Questa edizione del 1911 contiene una prefazione di Abraham Kuyper del 15 September 1881 ed è stata  redatta da J.H. Landwehr. Essa fu ristampata: Utrecht: Den Hertog, 1980; Lopik : Benschop, 1997