Corrections et modifications

Je voudrais donner une indication concernant cette notice:

Titre:
Kort verhaal der Elendens van de Gemynte in de Valleyen van Piemont; Mitsgaders een Ontfang-Schrift der Leeraren van die Gemeynten, aangaande de ontfangene penningen hunliede uyt de Provintie van Utrecht toegezonden in de Jaare 1663, 1664. Tweede Druk
/Door den Wel-Eerwaarde en Godzaligen Heer J. van Lodensteyn, Beroemd Predikant t' Utrecht
Proposition de correction ou modification:

Nom:
E-mail:
Pour plus de sûreté
(Tapez le code!):
 57253