Corrections et modifications

Je voudrais donner une indication concernant cette notice:

Titre:
Brief van de Leeraren der Euangelijsche Kercken in de Valleyen van Piedmont aan de Leeraren der Euangelyscher Kercken in Nederland. Mitsgaders eenige geschriften daar toe behoorende, ende in deselven een Verhaal der boose konstenaryen van het Hof tot Turyn tegens gem. Kercken. Psal. 129. Sy hebben my dicwils benauwt van mijner jeugt af, segge nu Israël.
Leeraren der Euangelijsche Kercken in de Valleyen van Piedmont.
Proposition de correction ou modification:

Nom:
E-mail:
Pour plus de sûreté
(Tapez le code!):
 97637